Småstoff

Møtekalender Virke Gravferd

Nye medlemmer i Virke Gravferd:

Leka begravelsesbyrå-Høgholm, 7994 Leka,
daglig leder: Siren Marie Høgholm

Saga Begravelsesbyrå AS, Oslo,
daglig leder: Marius Lervold
byråleder: Kristian Thrana Haugland

Aukra gravferdsbyrå, 6480 Aukra,
daglig leder: Nils Lykkeslet Sæther

Støren og omegn begravelsesbyrå,
daglig leder: Ole Postholm

Endringer:
Topland Begravelsesbyrå har slått seg sammen med Conradi Begravelsesbyrå, nytt navn er Topland og Conradi Begravelsesbyrå

Webinar i Virke Gravferd

Tirsdag 15. september gikk det første webinaret fra Virke Gravferd på luften. Temaet var “Trygdekunnskap for gravferdsbransjen” og hele 127 deltakere fra hele landet fulgte med på dette.

Når dere ikke kan komme til oss på kurs, kommer vi til dere! Men vi gleder oss til at ordinære fagkurs igjen kan gjennomføres i Virkes lokaler! Vi planlegger et nytt webinar om den nye arveloven som trer i kraft 1. januar 2021.

Mer informasjon kommer!

Id-kort

ID-kort kan bestilles hos Virke Gravferd ved å sende en
e-post til gh@virke.no. Kortet inneholder fargebilde med hvit bakgrunn, navn på begravelsesbyrå og på den ansatte.

ID-kortet koster kr 150,-, kortholder med klips kr 25,- og korthol-der med snor kr 35,- (alle priser er eks. mva).

Innkalling til digitalt Representantskaps- møte

onsdag 21. oktober kl.10.00–11.30 Det vil bli innkalt til dette møtet for på drøfte styrets sammensetning frem til neste ordinære årsmøte i 2021. Viser til styreleders innlegg om dette på side 6.