Utvikling antall døde 1H 2020

Knut Erik Rekdal / ker@virke.no

Antallet døde i Norge falt med 0,3% i 1H 2020, der nedgangen kommer i 2. kvartal etter en vekst i 1. kvartal

Antallet døde i Norge var størst i Viken og Vestland i 1H 2020

Flere fylker har en økning i antall døde selv om det samlet for Norge er en nedgang i 1H 2020