Ansvarlig redaktør:
Gunnar Hammersmark | gh@virke.no

Redaksjonskomité:
Gunnar Hammersmark
Jan Willy Løken
Gunhild Melbø Tajet

Styret:
Jan Willy Løken (leder)
Gunhild Melbø Tajet
Vanja Grønhaug
Kristin Lian
Tore Huse Øwre
Frode Mikkelsen (vara)
Selma Puntervoll (vara)

Sekretariat:
Gunnar Hammersmark

Virke Gravferds etiske utvalg:
Ragnar Vigdal, Melhus
Vanja Grønhaug, Bodø (vara)
Jarle Skjennum, Oslo
Anita Undal (vara)
Arnfinn Finmark, Stathelle
Sivert Dyrkorn (vara)

Kvalitetssikringsutvalg:
Geir Hartvigsen
John Haugland
Kristian Lian
Terje Sveum
Gunnar Hammersmark

www.virke.no/gravferd

Gravferdsnytt utgis av Virke Gravferd
Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo, telefon 22 54 17 00 Epost: virkegravferd@virke.no
Utgivelser 2020: mars, juni, oktober og desember
Layout: Sidsel Eide, Virke
Forsidefoto: Daisy Elizabeth Sjursø og Susan Bos, Jølstad
Foto: Jeppe Andersen
Trykk: Los Digital

Gravferdsnytt produseres av et svanegodkjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning og er ikke nødvendigvis Virke Gravferds offisielle syn. Det samme gjelder annonser i bladet.