Levanger:

God kontroll på situasjonen

Båreromskapasiteten i Verdal, Levanger og Frosta kommuner med omegn er god. – Vi har god kontroll på situasjonen, mener Johanne Sørmo og sønnen Christian ved begravelsesbyrået Sørmo i Levanger.

Tekst og foto: Alf Bergin

Byrået ble stiftet i 1963, og drives i dag av andre generasjon med sønnen Roald og kona Johanne Sørmo. Tredje generasjon er allerede på plass, Christian Sørmo, samt fire ansatte. I løpet av de siste årene har de hatt 300 – 320 begravelser i året.

Kjøleromskapasiteten kan by på en utfordring ved større hendelser. Korona-pandemien har så langt ikke bydd på noen ekstra utfordringer. Men, i et verst tenkelig tilfelle kan naturlig nok påkjenningen bli stor. De stiller seg spørsmålet hvem det er som har ansvaret for tilstrekkelig kjølekapasitet. Kanskje må man ta i bruk utradisjonelle løsninger. Da kan man støte på etiske problemstillinger. For eksempel ved å ta i bruk ubrukt kjølekapasitet hos grønnsaksprodusenter. Det kan være en nødløsning, men medfører også dilemma og nærmere klargjøring av lovligheten ved en slik løsning.

I en tenkt situasjon med for eksempel en tredobling av dødsfallene, til en økning til 1.000 personer, vil det naturlig nok ha stor påvirkning på byrået. Johanne og Christian trekker fram tre moment som i stor grad vil påvirke situasjonen. Prestekapasiteten, kjølekapasiteten og innarbeidede rutiner som må endres i forhold til organister og kirketjenere.

– Vi har enkelte dager fire begravelser per dag, men kan i spesielle tilfeller klare fem. Det går greit, spesielt hvis vi har to seremonier i samme kirke/kapell. En fordobling i en kort periode er teoretisk mulig. Det er viktig å legge til at i en pandemisituasjon som vi opplever i dag, er det mye som spiller inn, og som gjør situasjonen mer uoversiktlig og uforutsigbar, avslutter Johanne og Christian Sørmo.