Bedre sammen, ledernett- verk er gull verdt!

Noen ganger er det ensomt å være leder og du står alene i beslutningene. Da kunne det ha vært fint å ha noen å sparre med som er i samme situasjon som deg selv og vet hvor skoen trykker. Det er nettopp det som er hovedhensikten med å være med i nettverket for gravferdsledere i Virke.

Anne-Grete Skofterød, Seniorrådgiver – kompetanseutvikling

Nettverket i Virke Gravferd samler nå 13 personer, og vi har plass til flere. Vår opplevelse er at mange ser behovet for erfaringsutveksling på tvers, hjelp til å finne løsninger og en mulighet for å oppdatere seg faglig på relevante temaer, alt fra hvordan håndtere lønnsforhandlinger til krevende medarbeidere.

De siste to årene har vi også naturlig nok hatt fokus på praktiske utfordringer i forbindelse med håndteringen av stadig nye regler i forbindelse med pandemien.

Nettverket har tre heldagsmøter i året. Noen av møtene er i Virkes lokaler i Oslo, ellers samles vi hos hverandre, hvor byråbesøk er et viktig tilskudd. Det er mye å hente og lære i å se hvordan hverdagen er for andre. En del av det man ser andre gjør, kan tilpasses egen virksomhet og uansett er det en kilde til inspirasjon.

Gravferdsledernettverket er organisert som en samtalegruppe rundt mange av oppgavene moderne ledelse innebærer.

Hvert møte har i tillegg til det, et fagtema som er valgt ut ifra hvilke behov som er i gruppen.

De fleste som er med i nettverket har vært der siden starten, mens noen har kommet til etterhvert.

I gravferdsbransjen er en del konkurrenter, og det er det også internt i nettverket. Når det er sagt, er det ikke et problem mellom deltakerne. Med kjennskap til hverandre er balansegangen ikke et problem, men snarere en kilde til å høste fra hverandre.

Anne-Grete Skofterød, som har ledet nettverket helt siden oppstarten, har opplevd at noen har vært skeptiske til akkurat det i utgangspunktet, men det har fort gitt seg etter at man har møttes og blitt kjent og fått tillit til hverandre. Folk snakker nå mere om hvor verdifullt det er å knekke en nøtt sammen og i fellesskap innenfor en trygg og konfidensiell ramme. Alle deltakerne i nettverket underskriver en taushetserklæring, og den gjensidige tilliten deltakerne imellom gir trygghet til å dele.

Mange er opptatt av at ved å delta slipper man å gjøre de samme feilene som andre har gjort, og at det er verdifullt å lære av hverandre. Deltakerne deler praksis, og gode ideer de kan ta direkte med tilbake til jobbhverdagen sin.

Det å snakke med noen i samme situasjon som en selv, er gull verdt. I nettverket kan man snakke om de tingene man ikke kan snakke om med sine medarbeidere og de som er rundt en om.

En del byråer er jo også små, og man er kan hende den eneste lederen, da er det spesielt viktig med et faglig fellesskap med andre.

Samtidig kan det være inspirerende å høre fra dem som er litt større, i forhold til hvordan de løser sine utfordringer. På tross av ulikt utgangspunkt, er det jo mye som er felles innen bransjen, og her har alle noe å hente og noe å gi.

En ting er jo selve nettverksmøtene, men de gir ringvirkninger. Gjennom å være med er man jo en del av et godt kollegium man kan ringe til hvis man står fast. Det å kunne ta opp telefonen og få råd til å løse et problem man står midt oppe i, det er jo gull verdt.

Nettverket har også i det senere fått en felles elektronisk møteplass, Mingle, hvor de kan kommunisere med hverandre direkte og gi hverandre innspill. Her blir ting liggende og forsvinner ikke i et hav av e-post, så det er lett å ta opp tråden og finne tilbake til diskusjoner og temaer vi har hatt på blokka.

De uformelle relasjonene i nettverket er kan hende det viktigste av alt, det blir kjennskap og vennskap. Det gir trygghet og det å kunne ta opp smått og stort med hverandre har stor verdi. Det gjør oss alle bedre.

Dersom du ønsker mere informasjon om nettverket, kan du kontakte nettverksleder Anne-Grete Skofterød i Virke, ags@virke.no Du som leser dette er varmt velkommen til å være med.