I 2021 døde flere enn på mange år i Norge

I 2020 hadde vi bemerkelsesverdig få dødsfall sett i lys av at vi var midt i en pandemi. Derfor er det ikke så uventet at det døde litt flere i 2021. Økningen i dødsfall i 2021 skjedde i hovedsak i andre halvdel av året, det sammenfaller med gjenåpningen av samfunnet og avviklingen av smittevernstiltak.

Norge var sammen med Danmark og Finland blant de ytterst få landene som ikke fikk redusert forventa levealder i 2020.

Blant de som er 75 år eller eldre døde det 1 462 flere i 2021 enn i 2020. Det er omtrent like mye som den totale økningen i antall døde.

Forventa levealder gikk fra 84,9 i 2020 til 84,7 i 2021 for nyfødte kvinner, samtidig som det økte svakt for guttebarn til 81,6 år. Dermed er forskjellene mellom kjønnene mindre enn noen gang før i moderne tid.

I 2021 ble kvinnene som døde i gjennomsnitt 82,3 år, mens mennene ble 77,0 år. 

Vekst i antall døde per fylke 2020-21 (prosent)