Ansvarlig redaktør:
Gunnar Hammersmark | gh@virke.no

 

Redaksjonskomité:
Gunnar Hammersmark
Jan Willy Løken
Gunhild Melbø Tajet

 

Styret:
Jan Willy Løken (leder)
Gunhild Melbø Tajet
Vanja Grønhaug
Tore Huuse Øwre
Erik Krogsvold
Selma Puntervoll (vara)
Hilde Skranefjell (vara)

 

Sekretariat:
Gunnar Hammersmark

 

Virke Gravferds etiske utvalg:
Ragnar Vigdal, Melhus
Vanja Grønhaug, Bodø (vara)
Jarle Skjennum, Oslo
Anita Undal (vara)
Arnfinn Finmark, Stathelle
Sivert Dyrkorn (vara)

 

Kvalitetssikringsutvalg:
Geir Hartvigsen
John Haugland
Kristian Lian
Terje Sveum
Gunnar Hammersmark

 

 

 

www.virke.no/gravferd

Gravferdsnytt utgis av Virke Gravferd
Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo,
telefon 22 54 17 00 
Epost: virkegravferd@virke.no

Utgivelser 2022: mars, juni, september, desember

Layout: Sidsel Eide, Virke

Forsidefoto: Gettyimages.no

Trykk: Los Digital

Gravferdsnytt produseres av et svanegodkjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning og er ikke nødvendigvis Virke Gravferds offisielle syn. Det samme gjelder annonser i bladet.