Etter 30. september kan din virksomhet miste tilgang til folkeregisteropplysninger

Skatteetaten har modernisert Folkeregisteret. Det betyr at
Skatteetaten nå distribuerer folkeregisteropplysningene direkte til konsumentene, og ikke gjennom Tietoevry som tidligere.

Nyhetsbrev fra Folkeregisteret

Avtalen med Tietoevry som distributør utløper 30. september 2022. Etter denne datoen vil de konsumentene som ikke har søkt om tilgang og tatt i bruk modernisert folkeregister, miste tilgang til folkeregisteropplysninger.

Hvis din virksomhet fortsatt ikke har søkt om tilgang, begynner det å haste. Dere må forvente at det tar noe tid å behandle søknaden hos Skatteetaten og å ta i bruk tjenestene. Les om hvordan dere søker om tilgang her:
Opplysninger fra Folkeregisteret – Skatteetaten.

Etter å ha fått innvilget tilgang må virksomheten ta i bruk modernisert folkeregister
Skatteetaten opplever at flere virksomheter har søkt og fått tilgang, men ikke har tatt i

bruk de nye tjenestene. Med modernisert folkeregister har virksomhetene flere valgmuligheter for å hente folkeregister-opplysninger:

• Direkte på Skatteetatens nettside
• Via en leverandør
• Via Skatteetatens systemer (API fra maskin til maskin)
 

Oppslag på Skatteetatens nettside
Alle virksomheter som har fått tilgang til modernisert folkeregister kan gjøre oppslag direkte på Skatteetatens nettside. Dette er en kostnadsfri tjeneste. For å benytte tjenesten, må hver bruker i virksomheten ha fått tildelt rettighet til tjenesten i Altinn. Mer informasjon er tilgjengelig her:
Gjør oppslag i Folkeregisteret – Skatteetaten.

Hente opplysninger via leverandør
Med modernisert folkeregister står alle

konsumenter fritt i å velge leverandør for å hente folkeregisteropplysninger. Etter å ha fått tilgang må konsumenten delegere rettighet til leverandør i Altinn og deretter signere en databehandleravtale med leverandør. Mer informasjon er tilgjengelig her:
Distribusjon av folkeregisteropplysnin-ger – Skatteetaten.

Hente opplysninger via Skatteetatens systemer (API fra maskin til maskin)
Det er også mulig å koble seg direkte mot Skatteetatens APIer. Mer informasjon er tilgjengelig her:
Veileder for konsumenter (skatteetaten.github.io)

NB! Virke Gravferd har invitert Skatteeta-ten til et webinar om dette, og tidspunktet er fastsatt til mandag 5. september kl. 09.30–10.30. Påmelding på
www.virke.no/gravferd

Virke Gravferd Fagkurs Trinn I del I

Bli med på vårt grunnleggende fagkurs for gravferds-konsulenter. Du vil få bedre forståelse, samt utvide ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen.

Vi går gjennom følgende temaer:

• Virke gravferds vedtekter, standard og regler
• Trygdekunnskap for gravferdsbransjen
• Kommunikasjon og kvalitet
• Kundebehandling – hvordan takle klager
• Forståelse av kalkulasjon for begravelsesbyråer
• Generelt om prisopplysning for gravferd
• Etikk og retningslinjer på sosiale medier og web
• Besøk til lokale begravelsesbyråer
• Moderne byrådrift
• Hvordan forebygge utbrenthet
 

Om fagkurset:
Kurset passer for gravferdskonsulenter og deg som ønsker å kvalifisere deg til å bli daglig leder av et byrå. For å delta på Virke Gravferd Fagkurs må byrået ditt være medlem i Virke. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling.

19. – 23. september 2022, kl 09.00 – 16.00 hos Virke, Henrik Ibsens gate 90, Oslo

Gravferd Fagkurs Trinn I består av del I og del II.
Les mer på www.virke.no/kurs/

Virke Gravferd Fagkurs Trinn II del I

Få bedre forståelse, samt utvid ditt nettverk og kunnskapsområde innen gravferdsbransjen. Kurset varer i tre dager.

Vi går gjennom følgende temaer:

• Hvordan møte barns sorg?
• Hvem har egentlig retten til å sørge for gravferd?
• Hvordan motvirke utbrenthet i et krevende yrke
• Skifte- og skifteretten – hvordan kan hverdagen forenkles/forbedres?
• Arbeidstid – arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser
• Medietrening
 

Om fagkurset:
Kurset passer for gravferdskonsulenter og deg som ønsker å kvalifisere deg til å bli daglig leder av et byrå. For å delta på Virke Gravferd Fagkurs må byrået ditt være medlem i Virke. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesning, diskusjoner, gruppearbeid og erfaringsdeling.

26. – 28. september 2022, kl 09.00 – 16.00 hos Virke, Henrik Ibsens gate 90, Oslo

Gravferd Fagkurs Trinn I består av del I og del II.
Les mer på www.virke.no/kurs/