Innhold

5) Avdøde uten kjente etterlatte – hvem har ansvaret?

Ansvarlig redaktør:
Gunnar Hammersmark | gh@virke.no

Redaksjonskomité:
Gunnar Hammersmark
Jan Willy Løken
Gunhild Melbø Tajet

Styret:
Jan Willy Løken (leder)
Gunhild Melbø Tajet
Vanja Grønhaug
Tore Huuse Øwre
Erik Krogsvold
Selma Puntervoll (vara)
Hilde Skranefjell (vara)

Sekretariat:
Gunnar Hammersmark Virke

Gravferds etiske utvalg:
Jarle Skjennum, Oslo (leder)
Vanja Grønhaug, Bodø
Anita Undal (vara)
Arnfinn Finmark, Stathelle
Sivert Dyrkorn (vara)

Kvalitetssikringsutvalg:
Geir Hartvigsen
John Haugland
Kristian Lian
Terje Sveum
Gunnar Hammersmark

www.virke.no/gravferd

Gravferdsnytt utgis av Virke Gravferd
Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo, telefon 22 54 17 00 Epost: virkegravferd@virke.no

Utgivelser 2022: mars, juni, september, desember Layout: Sidsel Eide, Virke

Forsidefoto: Eskil Bjørshol, Oppegård avis

Trykk: Los Digital

Gravferdsnytt produseres av et svanegodkjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder. Signerte artikler og innlegg står for forfatterens egen regning og er ikke nødvendigvis Virke Gravferds offisielle syn. Det samme gjelder annonser i bladet.