Kjære alle rause gravferdskonsulenter og alle andre som leser dette!

Etter flere utspill i media de siste årene fra vår bransje om vår bransje har jeg et behov for å si noe om hvordan jeg oppfatter  de fleste gravferdskonsulenter og vår bransje generelt.
Våre møter med de etterlatte – hvordan er de?

Gjør vi forskjell på hvem vi møter – ja det gjør vi nok. Det er helt naturlig at vi speiler de som sitter på andre siden av bordet og det tror jeg også er helt riktig av oss. Er det fru Hansen som har mistet mannen sin eller er et foreldrepar som har mistet barnet sitt? Er det Eva som har mistet sin kjære Liv eller er det Petter som har mistet mannen sin? Er det Jørgen Hattemaker eller Kong Salomo som er vår kunde/etterlatt. Hvilken tro eller religion? Har det noe å si? Jeg tenker at om du er skeiv, rik, fattig, kristen, muslim, drapsmann eller hvitsnippsforbryter har ingen betydning for hvordan vi møter deg. Vi skal nemlig møte alle med respekt og omtanke (og det tror jeg vi gjør). Vi skal utføre gravferden slik den avdøde og de etterlatte ønsker. Det er vår jobb og ja det er vår jobb å vise hva som er mulighetene, men vi skal heller ikke påvirke de etterlatte til noe de ikke ønsker (husk også det). Jeg har mange ganger i løpet av et langt yrkesaktivt liv møtt ting som har vært ukjent og utenfor min komfortsone, men det vil ikke si at jeg ikke kan være et medmenneske som viser respekt og omsorg. Min komfortsone utvider seg også stadig, heldigvis.

Jeg husker første gang jeg skulle stelle en aidspasient på 80-tallet en gang. Det var ukjent, utrygt og litt skummelt, men omsorg og respekt sto i første rekke. Og lærte jeg noe av det som ung voksen – ja jeg lærte at det ikke er farlig å møte det ukjente.

I vår jobb som gravferdskonsulenter møter vi mange ganger det ukjente. Vi møter mennesker, vi møter familier, vi møter situasjoner som vi ikke kjenner.

En stor del av det å være en dyktig gravferdskonsulent er nettopp å være raus nok til å åpne for det ukjent og utrygge. Jeg tror vi som gravferdskonsulenter gjør en stor jobb i å fremme åpenhet. Vi rygger ikke når noen har tatt sitt eget liv, vi rygger ikke når noen er skeive, vi rygger ikke når konfliktene er store. Snarere tvert imot, vi åpner mulighetene for å fortelle omverden at vår sønn valgte å forlate oss og jeg tror og håper at det er helt naturlig for oss at fars mann står ved siden av han i dødsannonsen. Hvis noen holder noe igjen, er det familiene selv tror jeg.

Det jeg vil med dette er å hylle alle dyktige, rause, flotte gravferdskonsulenter som ikke fortjener å bli satt i bås, som ikke fortjener å bli kalt utdatert. Vi er en gjeng som ser muligheter og bidrar hver dag til å gjøre gravferdene slik de etterlatte ønsker. Vi gjør en forskjell for hver enkelt.

La oss heie på hverandre!

Med vennlig hilsen
Gravferdskonsulent
Kristin Lian M. Jacobsen Gravferd