Norges Vel fortjenestemedalje

I 1991 kjøpte Ellen Morch Olsen og søsteren Vigdis Morch Hasselø, Gunnar Eidsvaag Begravelsesbyrå. Byrået hadde da vært i vår familie siden 1976.

Søstrene drev byrået sammen fram til 1995 da Ellen fortsatte som eier alene. Hun drev byrået fram til 2005 da datteren Helen Morch Olsen tok over som eier. Hun var fast ansatt fram til 2018, og er i dag en kjærkommen tilkallingshjelp. I 2013 fusjonerte Eidsvaag begravelsesbyrå med B. Berg begravelsesbyrå som fram til da ble drevet av Magnar Mølgaard.

Dette mente dagens styre måtte markeres og søkte derfor Norges Vel for å få tildele henne Norges Vel Fortjenestemedalje for 25 år lang og tro tjeneste.

I dag er medaljen et håndfast bevis på god arbeidsinnsats gjennom 25 år og det betyr mer enn en gave. Den representerer en tradisjon med solide verdier og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning. Medaljen står som et symbol på at bedriften har lykkes med å skape en arbeidsplass som har vært utfordrende og interessant over lang tid. Markeringen og overrekkelsen feiret vi på restauranten Sjøstjerna i Kristiansund.

Vi samlet både eldre og nyere arbeidskollegaer av Ellen til denne kvelden. Vi mintes også de som ikke lengre er med oss. I løpet av kvelden ble det overrakt hilsen fra Virke Gravferd Møre og Romsdal ved styreleder Sivert Dyrkorn der han takket for innsatsen i lokalavdelingen og diktet som Trygve Skaug skrev til Landsmøtet i Sandefjord ble overrakt. Eide Stein hadde laget en flott gave i Masi kvartsitt og sort granitt med inngravert hilsen. Det var en veldig hyggelig kveld med god mat og drikke. Kveldens hovedgjest var strålende fornøyd både med tildelingen og kvelden.