6. Fem konkrete utfordringer

Vi har i Veikartet valgt å trekke frem fem utfordringer, som berører mange av Virkes medlemmer. Utfordringene gir muligheter og bør møtes med konkrete tiltak for å oppnå målet om et mer bærekraftig reiseliv:

1. Klima: Hva kan gjøres for å minimere klimaavtrykket?
 
2. Natur og miljø: Hva kan gjøres for å minimere innvirkningen på natur og miljø?
 
3. Menneskerettigheter: Hvordan jobbe for å ivareta menneskerettighetene på destinasjonene, herunder skikkelige arbeidsvilkår og at bransjen bidrar til å beskytte barn og forhindre menneskehandel?
 
4. Kultur og tradisjoner: Hvordan jobbe for at lokal kultur og tradisjoner ivaretas?
 
5. Lokal verdiskapning: Hvordan jobbe for at lokalsamfunnet nyter godt av reiseliv og at reiseliv bidrar til økonomisk vekst?