10. Forklaringer

Hva er Travelife?

https://www.travelife.info/index_new.php?menu=home&lang=en

 

Travelife er et internasjonalt ledende opplærings-, ledelses- og sertifiseringsinitiativ
for reisearrangører og reisebyråer. De tilbyr miljøsertifisering med søkelys på systematisk miljøarbeid, menneskerettigheter og lokal forankring.