1. Forord: Bærekraftige reiser

«Å reise er å leve» har den kjente danske forfatteren H C. Andersen uttalt.

Reiseliv har blitt en av verdens raskest voksende næringer og vil ifølge prognoser fra World Tourism Organization (UNWTO) fortsette å vokse frem mot 2030.

Reiseliv har blitt et verktøy for økonomisk vekst og er et viktig satsingsområde for mange land, ikke minst blant de minst utviklede landene. Det er flere grunner til det, men kanskje en av de viktigste er at det er en arbeidsintensiv næring med over 319 millioner arbeidsplasser over hele verden. En av ti personer jobber i reiselivsnæringen. Det som kanskje er enda mer interessant er at en av fem nye jobber har blitt skapt av reiselivsnæringen de siste fem årene.

Mer enn halvparten av verdens fattigste land ser på turisme som en effektiv innfallsport til å delta i den globale økonomien og redusere fattigdommen. Turisme blir stadig viktigere, og har kanskje det største potensialet for vekst, sysselsetting, inntekt og omsetning for verdens utviklings-land. Reiseliv er enten den viktigste eller nest viktigste kilde for eksportinntekter i 20 av de 48 minst utviklede landene og viser kraftig vekst i 10 andre land.

UNWTO har pekt på fem punkter for hvordan reiseliv kan spille en nøkkelrolle for å nå FNs bærekraftsmål:

• Inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst

• Sosial inkludering, sysselsetting og bekjempelse av fattigdom

• Effektiv bruk av ressurser, beskyttelse av miljø og klima

• Kulturelle verdier, ulikhet og verdensarv
 
• Gjensidig forståelse, fred og sikkerhet

Økt miljøbevissthet påvirker valg av destinasjoner og opplevelser, men behovet for å reise og oppleve øker i takt med at en større del av verdens befolkning har råd til å reise.

Nordmenn er en av de meste reiseglade befolkninger i verden. Nordmenns reisemønstre har endret seg de siste 10-15 årene ved at vi reiser mer både i eget land, men også i større grad til utlandet. I følge SSB la to av tre nordmenn sine feriereiser de siste fem årene til Norge, mens to av tre feriekroner ble lagt igjen i utlandet. Informasjons- og bookingteknologi og liberalisering av flytrafikken har ført til at nordmenn reiser til flere og mer eksotiske reisemål i hele verden.

At Virke Reiseliv har tatt initiativ til å lage et veikart for bærekraftige reiser er positivt. Bransjen har et stort potensial for å bidra til positive endringer og til utvikling lokalt. Reiseliv bidrar til å få folk ut av fattigdom, ut i arbeid, i utdanning, til likestilling, og til å utvikle infrastruktur lokalt, for å nevne noe. Reiselivsnæringen gjør allerede mye, men vil mer. Samtidig viser tiltakene i veikartet at reisebyråene og reisearrangørene ønsker å ta et ansvar som bærekraftige reiserådgivere, slik at folk får mer miljøvennlige og bærekraftige reisealternativer i tiden fremover. Det er noe jeg hilser velkommen.

Lykke til med oppfølgingen av
veikartet!

Utviklingsminister
Dag-Inge Ulstein