Innhold

1.  Forord ved utviklingsminister
     Dag-Inge Ulstein

     Side 5

2.  Hvem står bak veikartet

     Side 6

3.    Om veikartet

       Side 8

4.    Visjon

       Side 10

5.    Våre betraktninger:
       Mennesker skal fortsatt møtes

      Side 12 

6.    Fem konkrete utfordringer

       Side 15

7.    Status og utviklingstrekk

       Side 17

7.1 Folk er mer opptatt av bærekraft når de skal reise
7.2 Reiselivsnæringen bidrar til at samfunnet kan nå flere av FNs bærekraftsmål
7.2.1 Hva gjøres i dag – eksempler
7.3 Klima- og naturendringenes konsekvenser for reiselivsnæringen
7.4 Bærekraft er mer enn klima: Styrking av sosiale verdier
7.4.1 Gode arbeidsvilkår
7.4.2 Bekjemper menneskehandel og utnyttelse av barn
7.4.3 Ansvarlig destinasjonsutvikling: Et godt sted å bo er et godt sted å besøke

8.    Muligheter og tiltak frem mot
       2030 – Smartere reiser

       Side 28

8.1 Konkrete tiltak rettet mot bransjen
8.2 Innspill til politikerne
8.3 Råd til de reisende

9.    Oppfølging av Veikartet

       Side 39

10.    Forklaringer

         Side 40

Veiviseren er utgitt av Virke
Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo
Tlf.: 22 54 17 00 • www.virke.no

* Veiviseren er er produsert av et svanegodkjent trykkeri på papir fra bærekraftige kilder.

Layout/Design/TRYKK: LOS Digital AS, Larvik
www.losdigital.no