9. Oppfølging av Veikartet

– Hver enkelt virksomhet skal gjøre det de kan for å følge opp intensjonene og tiltakene i Veikartet.
 
– Virke skal prioritere å jobbe videre for et bærekraftig reiseliv, intensjonene og de konkrete tiltakene som retter seg mot Virke i Veikartet.
 
– Virke skal arrangere et årlig arrangement  om bærekraftig reiseliv, der det også skal deles ut en bærekraftspris til en virksomhet innen reiselivet som har utmerket seg.
– Dersom medlemmene ønsker det skal Virke opprette et bærekraftsnettverk, etter modell av de andre nettverkene i Virke.
 
– Veikartet skal revideres i 2021.