5. Våre betraktninger: Mennesker skal fortsatt møtes

I en globalisert verden trengs det at folk møtes, både i jobbsammenheng og privat. At vi lytter og lærer av hverandre gir innsikt, erfaringer og bedre kulturforståelse. Synet på verden endres ofte når mennesker møtes, når vi hører hverandres historier, får innsyn i hverandres hverdag. Vi får nye opplevelser, perspektiver og blir klokere. Det gjelder både den som reiser og den som får besøk. Derfor skal vi fortsette å reise. Reisebyråene og -arrangørene skal fortsatt legge til rette for møter mellom mennesker.

Vi må reise smartere i årene som kommer. Det innebærer at vi alle bør tenke gjennom eget reisemønster og hvilke valg vi tar når vi er på reise. Det handler blant annet om å velge en reisearrangør som driver bærekraftig, tar et sosialt ansvar og som bidrar til lokal verdiskapning.

Gjennomsnittsnordmannen flyr én gang tur-retur innenlands og én gang tur-retur utenlands hvert år” 1. Mens enkelte flyr på ferie en gang i året, flyr andre hver uke. Hver enkelt av oss, særlig de av oss som flyr mye, bør stille oss selv spørsmål om hvordan vi kan reise smartere. Om vi kan reise sjeldnere, særlig i jobbsammenheng, og om vi heller kan velge tog eller buss der det er et reelt alternativ.

Reisebyråene og reisearrangørene kan legge til rette for at fotavtrykket hver enkelt av oss legger igjen når vi reiser, enten det er i lufta eller på bakken, blir minst mulig.

Endring av reisemønster alene vil ikke løse utslipps- utfordringene. Det kreves innovasjon, tekniske løsninger og andre viktige forbedringer. Flere aktører må få på plass nye og mer effektive fly. Virksomhetene må sette seg ambisiøse mål. Et eksempel på en virksomhet som har gjort dette er TUI, som har som mål å ha Europas mest karboneffektive flyselskap i 2020. Å fylle flyene, unngå mellomlandinger og bli lengre når man først reiser er andre tiltak som gir effekt. Reisebyråene og reisearrangørene er viktig aktører som må være aktive rådgivere og tilrettelegge for at folk velger bærekraftige reisealternativer.

Vi stiller gjennom veikartet krav om forbedring hos oss selv som bransje. Vi stiller krav til politikerne om å gi reelle insentiver til grønn omstilling for reiselivet. Krav til at avgiftene som påføres reiselivet, som flypassasjeravgiften, skal brukes til å investere i utvikling av ny teknologi for luftfarten. Om at miljøavgifter skal brukes til miljø og klimatiltak. I tillegg kommer vi med råd til forbrukerne, slik at det skal bli lettere for forbrukerne å ta gode valg. 

1 Tall basert på Reisevaneundersøkelsen gjennomført av TØI (Transportøkonomisk Institutt)
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=48774