Virke Reiseliv ønsker å takke alle som har bidratt inn i arbeidet:

Anne Therese Gullberg, seniorrådgiver Kruse Larsen
Ann-Kristin Vervik og Stian Fredrik Skalle i ECPAT Norge
Kjersti Ruud Walaas, Høyskolelektor og studieprogramleder for reiselivsstudiet for Høyskolen Kristiania KRIPOS
Svein Wilhelmsen, Basecamp Explorer
Wenche Skeie Tvenge, Daglig leder Carpe Diem Reiser

Utvalget som har jobbet frem veikartet har bestått av: